e-Defterinizin berat yükleme tarihlerini mi merak ediyorsunuz? İşte e-Defter berat yükleme takvimi!

e-Defter nedir?

e-Defter yani elektronik defteri, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlayabiliriz.

e-Defter beratları ne zaman, nereye yüklenir?

e-defter uygulamasına dahil mükelleflerin yevmiye defteri ile büyük defterlerinin (defter-i kebir) beratlarını ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe dek “Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portalına” yüklenmesi gerekir. 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3. maddesine göre

  • Gerçek kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalaması
  • Tüzel kişilerin ise elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylaması

gerekir.

Berat yüklemesinin son günü tatile denk gelirse ne olur?

Eğer berat yüklemesinin son günü hafta sonu tatiline ya da genel tatile denk gelirse süre takip eden ilk iş gününe uzar.

e-Defter beratlarını yüklemek için son günü beklemeye gerek var mı?

Berat yüklemelerini yapmak için son günü beklemeye gerek yoktur. Gerekli kontrollerinizi yaptıysanız ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününü beklemeden de e-defter uygulaması ile berat yükleyebilirsiniz.

e-Defter berat yükleme takvimi

Dönemlere ve mükellef tipine göre e-defter berat yükleme zamanlarını aşağıda tüm detaylarıyla görebilirsiniz:

Ay / DönemGelir Vergisi mükellefleri
(Gerçek kişiler)
Kurumlar Vergisi mükellefleri
(Tüzel kişiler)
Ocak30 Nisan 201930 Nisan 2019
Şubat31 Mayıs 201931 Mayıs 2019
Mart31 Haziran 201931 Haziran 2019
Nisan31 Temmuz 201931 Temmuz 2019
Mayıs31 Ağustos 201931 Ağustos 2019
Haziran30 Eylül 201930 Eylül 2019
Temmuz31 Ekim 201931 Ekim 2019
Ağustos30 Kasım 201930 Kasım 2019
Eylül31 Aralık 201931 Aralık 2019
Ekim31 Ocak 202031 Ocak 2020
Kasım28 Şubat 202028 Şubat 2020
Aralık31 Mart 202030 Nisan 2020

e-Deftere geçme şartları nelerdir?

Mali mühür nedir, nasıl alınır?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.