Geçici vergi nedir?

Peşin vergi uygulaması olarak da geçen geçici vergi ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisi dolayısı ile üç aylık kazançları hesaplanarak ödenen vergidir. Bütün bir yıl içerisinde ödenen gelir ve kurumlar vergilerinin üçer aylık dönemlerde sizden tahsil edilmesi olarak da adlandırılabilir. Ödediğin geçici vergiler, gelir vergisi ödüyorsan takip eden yılın mart ayında Gelir Vergisi Beyannamesi’nden; kurumlar vergisi ödüyorsan takip eden yılın nisan ayında Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nden hesap edilir.

Gelir Vergisi hakkında bilmen gerekenler

Kurumlar Vergisi hakkında bilmen gerekenler

Geçici vergi oranları nedir?

Gelir vergisi mükellefiysen yüzde 15, kurumlar vergisi mükellefiysen yüzde 20 oranında hesaplanır.

Geçici Vergi Beyannamesi

Her vergi türünde olduğu gibi geçici vergide de mükelleflerin durumlarını beyan etmesi gerekir. Beyannamelerine gelir tablosu belgesini (kurumlar vergisi mükellefi ve bilanço defteri tutan mükellefler) ve hesap özeti belgesini (işletme defteri tutmakla yükümlü mükellefler) eklemesi gerekir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi nedir, ne zaman verilir?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.