1.Mütabakat Nedir?
Muhasebede birden fazla kontrol yöntemi bulunmaktadır. Mutabakat muhasebe
kayıtlarının en önemli kontrol yöntemlerindendir. Firmalar yaptıkları her faaliyette
hesap defterlerinin uyuşup uyuşmadığını takip etmek zorundadır. Mutabakat,
birbiriyle etkileşim içinde olan ve iş anlaşmasında olan firmaların arasındaki alacak-
borç ilişkilerinin kontrol ve takip edilmesi için uygulanır. Bunun için de firmalar
karşılıklı olarak mutabakat formu doldururlar. Firmalar arasında olan anlaşmalar
mutabakatın sağlanmasına dayanır. Düzenli takip edilmeksizin mutabakat olmadan
muhasebede işlenen kayıtların doğruluğundan emin olmak çok zordur. 

2.Hangi Durumlarda Mutabakat Yapılır?
Mutabakat; doğru mali raporlama, usulsüzlükleri azaltmak, tahsilatları düzenleme ve
hızlandırmak, vergileri takip ederek riskleri azaltmak, firma güvenilirliğini korumak için
önemlidir. 
Firmalarda dönem sonlarında borç alacak bakiyelerini kontrol ve teyit etmek amacıyla
hazırlanan mutabakat mektubuyla mutabakat işlemine başlanır ve bu mektup firmalar
arasında anlaşma gereği hazırlanan bir formdur. Belirli bir dönem aralığında işletme
cari hesabındaki bakiyelerin bulunduğu mutabakat mektubu, karşılıklı olarak mutabık
olunup olmadığının netleşmesi için hazırlanır.
3.Cari Mutabakat Nedir?
Yılsonunda birlikte çalışan firmaların, muhasebecilerin mükellefleri ile çeşitli bilgi
paylaşımını içeren, cari hesaplar arasındaki alacak ve borç yani gelir ve gider
ilişkisinin takip edilmesini sağlayan bir aşamadır. Mutabakat aşamasında bazı
yazışmalar, mektuplar, cari hesap tabloları, grafikleri ve benzer evrakların paylaşımı
sürdürülmektedir. Cari mutabakat aşamasında etkileşimde bulunan kurum ve
kuruluşların birbirleri ile kesintisiz bir şekilde iletişimde olmaları ve bilgi aktarımlarını
net, anlaşılır bir şekilde yapmaları oldukça önemlidir.
4.Cari Mutabakat Nasıl Yapılır?
Firmaların hesap defterlerinin eşleşmesini, borç ve alacak bakiyesini karşılıklı
eşleştirip onaylayarak kontrol eden cari mutabakat, firmalar arasındaki ticari
anlaşmada son derecede önemlidir.
Mal alışverişi sonrasında cari mutabakat formları devreye girer. Her iki firmada
kayıtların cari olarak tutması beklenir. Diğer tarafa mutabakat formları maille, faksla
ya da telefon yoluyla bildirilebilir.

  1. Mutabakat Mektubunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Cari hesap mutabakat mektubu hazırlanırken kanunen hükümleri kontrol etmek
gereklidir. Değişen kanuni hükümlere göre o bölümleri yazmak gerekmektedir. Türk
Ticaret Kanunu’na göre madde numaraları son haliyle kontrol edilerek yazılmadır.
Anlaşma sağlanması ile mektup gönderimi belirli periyotlarda yapılmalı ve mektuplar
arşivlenerek firma bünyesinde tutulmalıdır.​
​Mutabakat formu aynı anda birden farklı firmaya gönderilebilir.
Firmalar arası borç ve alacak bakiyelerinin birbiriyle uyuşup uyuşmadığı karşılaştırıp
belgeyle birlikte arşivlenmedir.
Her ay sonu düzenli yapılması çok daha kolay ve takip etmesi daha tercih edilir bir
durumdur. Uzun vadelerde mutabakat yapmanın iş yükü daha ağır ve zaman alıcı
olabilir.
Firmaların dönem boyu hesap hareketlerinin birbiriyle uyuşma durumunun kontrolünü
sağlayan cari hesap mutabakat mektubu örneği muhasebeciler tarafından düzenlenir.
Eğer faksla anlaşma sağlanması gerekiyorsa söz konusu firmaya cari hesap
mutabakat mektubu gönderimi söz konusudur. Mutabakat mektubu cari hesap
mutabakat formu olarak da bilinmektedir. Cari hesap mutabakatının doğru ve
gerekçelerine uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Düzenlenen bu mektuplar
mutabakatı onaylayan her firma tarafından karşılıklı olarak imzalı ve kaşeli olarak
belgelenir ve arşivlenir. ​
30 yıldır 300’ün üzerinde iş ortaklığı ile 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde destek
veren ve yerli bir şirket olan Mikro Yazılım, mutabakat işlemleri hakkındaki
sorularınıza cevap bulmaya her zaman açıktır.
Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü: MikroX

Şirketinizin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı
yeni ön muhasebe çözümü MikroX ile hemen tanışın! MikroX ile yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

 Fatura Oluşturma: Dilediğiniz şekilde tasarladığınız faturanızı oluşturup yazdırabilirsiniz.
 Hatırlatma Gönderme: Vadesi gelen faturalar için müşterilerinize hatırlatma
gönderebilirsiniz.
 e-Dönüşüm Modülleri: E-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki işlemlerinizi
yapabilirsiniz.
 Müşteri ve tedarikçi takibi yapabilirsiniz.
 Borç ve alacak takibi gerçekleştirebilirsiniz.
 Veri aktarımı yapabilirsiniz.
 Ekstre oluşturabilirsiniz.
 Gelir-gider takibi yapabilirsiniz.
 Nakit akışınızı takip edebilirsiniz.
 Kasa ve bankalarınızı tek bir platforma ekleyerek giriş-çıkış takibi yapabilirsiniz.
 Tahsilat ve ödemelerinizi takip edip kaydedebilirsiniz.
 Gider fişi, maaş ve vergi oluşturabilirsiniz.
 Kasa takibi, çalışan takibi, gider belgesi işlemleri, satış fiyatı tanımama, tahsilat raporları,
gider raporları, belirlediğiniz işlemleri otomatik tekrarlama, fatura hatırlatma ve proforma
fatura takibi gibi daha pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.