Sosyal güvenlik kurumu istihdamın artması amacıyla çeşitli teşvikler vermektedir. İstihdamın artmasına faydası olan şirketler ve çalışanları bu teşvikler aracılığıyla bazı destekler ve indirimlerden yararlanabilirler.

İçeriğimizin sonunda SGK web sitesindeki İstihdam Teşvikleri sayfasının linkini bulabilirsiniz.

SGK teşviklerinden yararlanma şartları

SGK teşviklerinden yararlanmak için genel şartlar
İstihdam teşviklerinin her biri için teşvikten yararlanma şartları ayrı ayrı tanımlanmıştır. Ancak her teşvik için geçerli olan ve teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin uymaları gereken bazı genel şartlar mevcuttur ve bu şartlar aşağıda belirtilmiştir:
 Gecikme cezası veya idari para cezası borcu bulunmamalı
 Resmi süre zarfında gerekli belgeleri sağlayabilmek ve gerekli primleri ödeyebilmek
 Kayıt dışı sigortalı çalıştırmıyor olmak
 Kamu kuruluşu değil özel sektöre dahil olmak (İstisnalar olabilir)
SGK teşviklerinden yararlanmak için çalışan sayısı dikkate alınmamaktadır; büyük çaplı işyerleri de küçük çaplı işyerleri de SGK teşviklerinden yararlanabilirler.

SGK teşvikleri kapsamında olmayanlar
SGK teşviklerinden yararlanmak isteyenlerin aşağıdaki gruplar dahilinde bulunmamaları gerekir:
 Kamu kuruluşu olanlar (İstisnalar olabilir)
 Emekliler
 Taksitlendirilen borçlarını ödenmesi gereken zamanda ve miktarda ödemekte başarısız olanlar.
 İhale usulü ile devletle iş yapmakta olanlar
 Sigortalı bildiriminde sahtecilik yapanlar

2019 için geçerli güncel SGK istihdam teşvikleri
Kanunen yürürlülükte olan 14 SGK teşviki bulunmaz:
1- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesi indirimi (5 puan)
Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanun 81. Madde (ı)
2- Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için Prim İndirimi
Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanun 81. Madde (i)

3- İlave 6 Puanlık İndirim
Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanun 81. Madde 2. Fıkra
4- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanun Ek 2. Madde
5- Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan
Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanun geçici 10. Madde
6- Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki
Yasal Dayanak: 4857 sayılı Kanun 30. Madde
7- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında
Yasal Dayanak: 5746 sayılı Kanun
8- Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki
Yasal Dayanak: 5225 sayılı Kanun 5. Madde
9- İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması
Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanun 50. Madde
10- İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik
Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanun geçici 15. Madde
11- Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
Yasal Dayanak: 3294 sayılı Kanun ek 5. Madde
12- Sosyal hizmetlerden faydalanan kişilerin istihdamı halinde uygulanan teşvik
Yasal Dayanak: 2828 sayılı Kanun Ek 1. Madde
13- Yeni Nesil Teşviki
Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanun geçici 19. Madde
14- 4447 Sayılı Kanun’un Ek 4’üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer
Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması
Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanun ek 4. Madde
Teşviklerin yararlanma şartları, başvuru şartları ve getirileri konusunda ayrıntılı bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesindeki “İstihdam Teşvikleri Sunumu” ve “İstihdam Teşvikleri Broşür” sayfalarına bakabilirsiniz. Kolay ulaşım için şu linke tıklayın:
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/isveren/ist-tesvikleri
Personel yönetimi çözümleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız personel programı, personel devam programı, işçi bordro programı ve iş günü hesaplama programı içeriklerimizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. (İlgili içeriklere link verilebilir)

MikroX ile harcamaları kontrol etmek çok kolay!
Ön muhasebe programı MikroX ile SGK teşviklerini de hesaba katarak, tüm harcamalarınızı ve giderlerinizi kontrol altında tutabilir nakit akışınıza kolayca hükmedebilirsiniz. Şirketinizin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web tabanlı yeni ön muhasebe çözümü MikroX ile hemen tanışın! MikroX ile yapabileceğiniz şeyler şunlardır:
 Fatura Oluşturma: Dilediğiniz şekilde tasarladığınız faturanızı oluşturup
yazdırabilirsiniz.

 Hatırlatma Gönderme: Vadesi gelen faturalar için müşterilerinize hatırlatma
gönderebilirsiniz.
 e-Dönüşüm Modülleri: E-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki
işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 Müşteri ve tedarikçi takibi yapabilirsiniz.
 Borç ve alacak takibi gerçekleştirebilirsiniz.
 Veri aktarımı yapabilirsiniz.
 Ekstre oluşturabilirsiniz.
 Gelir-gider takibi yapabilirsiniz.
 Nakit akışınızı takip edebilirsiniz.
 Kasa ve bankalarınızı tek bir platforma ekleyerek giriş-çıkış takibi yapabilirsiniz.
 Tahsilat ve ödemelerinizi takip edip kaydedebilirsiniz.
 Gider fişi, maaş ve vergi oluşturabilirsiniz.
Kasa takibi, çalışan takibi, gider belgesi işlemleri, satış fiyatı tanımama, tahsilat raporları, gider raporları, belirlediğiniz işlemleri otomatik tekrarlama, fatura hatırlatma
ve proforma fatura takibi gibi daha pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.