Her şey için var ama şirketler için henüz bir kolay kurulum kılavuzu yok! Şirket kutmak için yapılması gerekenler bir IKEA kitapçığında sıralanmış adımlar kadar basit olmasa da, bu süreç canını sıkacak kadar karmaşık olmak zorunda da değil. Hem, hayallerin varsa, fikirlerinin yeşermesini ve girişiminin olgunlaşıp büyümesini sağlayacak tohumların da var demektir. Bu da ilk ve en önemli adımdır ve unutma; başlamak bitirmenin yarısıdır!

Şirketlerle ilgili birkaç şey:

 • Sermaye şirketlerinin, yani anonim ve limited şirketlerinin kuruluşu, şahıs şirketine göre biraz daha maliyetlidir. Ayrıca, ülke ekonomisine olan etkileri sebebiyle, kuruluş ve faaliyet süreçleri daha ayrıntılı olarak düzenlenir.
 • Şahıs şirketi, prosedürel açıdan zahmeti en az şirket tipidir.
 • Şirketler, kurulduktan sonra ayakta kalabilmek için bir miktar sermayeye ihtiyaç duyar. Bu sermaye, yeterli gelir sağlanıncaya kadar geçecek sürede, şirketin nakit havuzu niteliğindedir.
 • Şirketler Türk Ticaret Kanununda aranan şartların tamamlanması sonrasında ilgili Ticaret Sicili’ne yapılan başvuru ile genellikle 2-3 iş günü içerisinde kurulabilir.

Girişimin için uygun şirket tipini seçmene yardımcı olacak Hangi şirket tipi bana daha uygun?başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

 Limited ve anonim şirket arasındaki benzerlik ve farkları anlattığımız Limited şirket ile anonim şirket arasındaki 10 fark başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

Şirketini kurarken yapman gerekenler:

 • Şirket tipini seçtikten sonra, öncelikle ilgili ticaret odasına kayıt yaptırmalı, ardından ilgili vergi dairesinden mükellefiyet açtırmalısın.
 • Şirketinin merkezi olacak adresi belirleyip kira kontratı yapmalı, şirket ana sözleşmesini hazırlatmalısın. Bu aşamada, şirket unvanı ile NACE kodu da belirlenmelidir.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği personelin huzurunda ana sözleşmeyi imzalamalı, imza beyannamesini yine aynı personele yazılı beyanda bulunarak vermelisin.
 • Mali müşavirine şirket kurma yetkisini noterden çıkarılacak vekaletname ile vermelisin.
 • Mali müşavirin vergi dairesinden potansiyel vergi numarası almalı.
 • Ana sözleşme, imza beyannamesi ve potansiyel vergi numarasıyla birlikte, bankada şirket adına hesap açtırmalısın.
 • Sermayenin ¼’ünü bu hesaba yatırmalısın. (Paran şirket kurulana dek banka tarafından bloke edilir.)
 • Mali müşavirin, ticaret odasına gerekli evrakla başvuruda bulunmalı. (Bir eksiğin yoksa, Ticaret Odası tescilinizi 2 iş günü içerisinde tamamlar.)
 • Şirket kaydın yapıldıktan sonra, yeniden notere gitmeli, şirketinin imza sirkülerini hazırlatmak için imza vermelisin.
 • Mali müşavirin, tescilin tamamlandığı gün resmi defterlerini Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik ettirerek vergi dairesi kaydı için başvurmalı ve şirketinin vergi levhasını çıkarmalı.
 • Bu aşamadan sonra, vergi dairesi şirketinin merkezi olarak gösterdiğin adrese gelip yoklama yapacak. Bu esnada adreste bulunmalı ve yoklama tutanağını imzalamalısın.

Tebrikler, şirketin kuruldu!

MikroX, her zaman senin ve girişiminin yanında…

MikroX öneriyor:

Şirket tescil işlemleri öncesinde, bir hukuki danışman ve mali müşavirle çalışmak faydalı olabilir.

Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.